Ring Oss Tel: (+34) 952 58 00 97twitterfacebooklinkedinskype

Firman

verdun-foto-de-equipo

Advokatfirman VERDÚN ABOGADOS har erbjudit juridisk service av omfattande kvalité till sina kunder sedan 1987. Känd för sin special-expertis,  erfarenhet och inte minst sitt personliga bemötande.

Vi rådgiver och assisterar privata investerare och företag – vi har först och främst erbjudit våra tjänster till brittiska kunder, skandinaver, fransmän och spanjorer- dà deras ekonomiska intressen är befintliga inom Spanien,  men även i andra länder.

Vi är sammanslutna av ett flertal anställda specialister inom Civilrätt, Handelsrätt, Internationell Privaträtt och Europeisk Unionsrätt, där vi utför våra handlingar sásom: förvaltning, juridiska processer och skiljedomsförfarande- anknutna till dessa områden. Vi genomför och vidtar rättslig verkställighet av utdelade domslut i Spanien, men även av rättsfall som utdelats i andra länder.

Vi erbjuder omedelbar uppmärksamhet av kundens ärende. Bearbetningen av ärendet sker under total fokus fràn vàr sida och att personligen följa upp varje individuellt ärende är A och O i vår policy.

Inträdet i vår firma av samarbetande advokater med omfattande juridisk expertis,  erfarenhet och som har lång juridikutbildning bakom sig med fördjupning och specialicering inom omràden: Brottsrätt, Civilrättsligt ansvar, Handelsrätt och Skatterätt. 

Detta ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en perfekt rådgivning, dà vi åtar oss ett ärende.