Ring Oss Tel: (+34) 952 58 00 97twitterfacebooklinkedinskype

servicios

Verksamhetsområden

VI ÄR SPECIALICERADE INOM EUROPÉEISK UNIONS-RÄTT OCH INTERNATIONELL CIVIL-RÄTT

 • Gränsöverskridande Rättegångar , konflikter om kompetent Auktoritet och om korrekt applicerad lag.
 • Internationella ekonomiska avseenden som följd av en upplösning av ett äktenskap eller ett samboskap.
 • Reklamationer gällande banklån i gränsöverskridande ärenden.
 • Verkställning av domstolsbeslut inom Spanien och utländska skiljedomar.

 

HANDELSRÄTT

 • Rådgivning till företag i Spanien och i utlandet.
 • Internationell handel och etablering av företag i utlandet.

 

FASTIGHETSRÄTT OCH ÖVERLÅTELSE AV EGENDOMAR

 • Köp-och försäljning av bostäder, komersiella fastigheter och hotellfastigheter.
 • Planering och utveckling av bostadsprojekt.
 • Uthyrning av fastigheter Fiskala avseenden gällande dessa operationer

 

ARVSRÄTT

 • Rådgivning gällande sista viljan i testamentet och planeringen av arvet, speciellt det som innefattar egendomar och affärsverksamheter.
 • Fiskala avseenden gällande arvet.

 

UTFÖRANDE AV ÄRENDEN INFÖR RÄTTSDOMSTOLAR, MEDLING OCH SKILJEDOMSFÖRFARANDEN AVSEENDE TIDIGARE ÄMNEN.